E-MAIL:

marcinwolniewski@poczta.onet.pl

marcinwolniewski@outlook.com

Fotografie na stronie: Dariusz Kulesza/AM Łódź, Joanna Miklaszewska, archiwum prywatne M. Wolniewskiego